Interreg Project PV OpMaat | Sorba

Zonnepanelen op maat voor integratie in bouwelementen

In het Interreg project PV OpMaat werken acht kennispartners en een vijftiental bedrijven samen aan de ontwikkeling en demonstratie van bouwelementen die elektriciteit opwekken uit zonlicht. Met financiële steun van de Europese Unie wordt onderzocht hoe op maat gemaakte, gekleurde of doorzichtige PV elementen reeds in productie volledig geïntegreerd kunnen worden in bouwdelen. Sorba Projects  is één van de deelnemende bedrijven in PV OpMaat, omdat wij onze ervaring als gevelbouwer graag inzetten bij onderzoek naar het toepassen van zonnecellen op gevels.

PV OpMaat

De huidige zonnepanelen worden massa geproduceerd in de vorm van rechthoekige panelen met een door de producent gekozen standaard maatvoering. Voor toepassing op daken en gevels worden deze standaard panelen op de bouwlocatie in een later stadium aan het gebouw toegevoegd. Met name dunne film zonnecel materialen kunnen echter rechtstreeks op bouwmaterialen (glas, metaal, kunststof) worden vervaardigd, en binnen Solliance wordt nieuwe technologie ontwikkeld om massa geproduceerde dunne film zonnecelmaterialen op klantvraag tot maatgesneden modules te vormen. De taak van Sorba hierin is het bevestigen van de PV-panelen aan de gevel. Dit wordt gedaan door de in polyester gelamineerde zonnecellen op één Alpolic paneel te assembleren. Dit paneel wordt vervolgens door middel van onze eigen onderconstructie aan de gevel gemonteerd.

Doel van het project is om de maatgesneden produceerbaarheid van dunne film PV aan te tonen, en deze PV op maat te integreren in bouwdelen zoals daken, ramen, serres en gevelpanelen. Hiertoe zullen in samenwerking met bedrijven demonstratoren worden vervaardigd die binnen het project op testgebouwen beproefd zullen worden, en vergeleken met de huidige standaard technologie. Het door Sorba geassembleerde Alpolic-PV paneel wordt bijvoorbeeld bij de TU Eindhoven op een van de daken geplaatst en gedurende een jaar getest. Dit onderzoek kan de opmaat vormen naar steeds grootschaliger toepassing van esthetisch verantwoorde PV voor stroomopwekking in de gebouwde omgeving.

Grensoverschrijdende samenwerking volgens het principe van open innovatie

Naast de Solliance partners TNO (project coordinator) ECN, imec (B), FZ Jülich (D), TU/e, en Universiteit Hasselt (B), nemen ook Hogeschool ZUYD en KU Leuven (B) deel. Daarnaast wordt er samengewerkt met leveranciers, PV producenten en -integratiebedrijven, bouwondernemingen en eindgebruikers, kennis- en onderwijsinstellingen en de private sector.

Interreg

Dit project komt tot stand via een bijdrage van het Europees programma Interreg V Vlaanderen-Nederland dat via grensoverschrijdende projecten innovatie, duurzame energie, een gezond milieu en de arbeidsmarkt stimuleert. Medefinanciers van het project zijn:

Partners Interreg Op maat

 

Meer informatie over het project is te vinden op de speciale website: pvopmaat.nl/home

(Foto: Heijmans © Helmond Zuidam)